top of page

Skolehund: så viktig for så mange

For ikke lenge siden arrangerte Dyrebar Omsorg den nettbaserte Terapihundkonferansen. Søndagen derpå ble viet skolehunden i en egen endags skolehundkonferanse! Dyrebar Omsorg har vært så heldige å få snakke med noen av de som delte av sin kunnskap på konferansen. Det er ingen tvil om at det gjøres fantastisk arbeide med hund i norske skoler!


Ingrid Hesjadalen er en av de som jobber med hund i skolen. Hun forteller om at hun tidlig i prosessen var i kontakt med Line Sandstedt og Christine Olsen.

-Jeg fikk mye støtte og råd i startfasen. Det var også viktig at jeg hadde rektor ved skolen min med på laget, forteller Ingrid.


Faglig forankring

Men hvordan overbevise omverdenen ellers?

-Da er det godt å ha forskningen på sin side, å kunne vise til resultater i fagfeltet, sier hun.


Ingrid jobber som spesialpedagog innen barne- & ungdomspsykiatri og er ansatt ved Nordre Aker skole. Hun jobber med musikkpedagogikk, og det gjør hun ved hjelp av sine to Nova Scotia Duck Tolling retrievere. Ingrid har faktisk skrevet en masteroppgave om bruk av hund i musikkpedagogikk. Intet mindre!- I det praktiske arbeidet med elevene “spiller” hundene instrumenter som melodica, ved hjelp av snute-touch-metoden. Elevene er selvsagt med og spiller, de må jo det når hundene deltar! Hundene kan også være publikum, de sitter på stoler og hører på.

Elevene blir motivert til å involvere seg på den måten, samtidig får de øvd seg på koordinasjon og timing, forklarer Ingrid.

Hundene kan være med i selve intervensjonen, eller “bare” være tilstede i rommet som en støtte.


-Jeg opplevde å undervise en elev som ikke hadde vært på skolen på lenge. I samarbeid med hundene fikk eleven prøve seg som programleder! Jeg lagde da stemmen til hunden. Eleven turte å intervjue andre, ble trygg foran kamera og spilte til og med inn musikkvideo! Det var veldig fint å se, sier Ingrid.

Det må ha vært en stor mestringsfølelse for eleven å tørre å fremføre ting på scvenen og spille det inn. Pulsklokke som ble brukt viste at eleven var rolig sammen med hunden.Fornøyde rektorer

Rektor på Nordre Aker skole, Solfrid Tandberg Øhrn, har bare godt å si om skolehundordningen.

Når jeg spør hvordan hun synes det fungerer, sier hun:

- Kortversjonen er “strålende!” og utdyper:

- For noen elever er det avgjørende. Det som skjer er at skolehundene lager åpninger, slik at vi kan nå inn og jobbe med eleven. Skolehundekvipasjene får til ting som vi andre ikke gjør.

Vi opplever masse rørende historier, forteller rekor Øhrn.

På personalrommet utveksles erfaringer rundt skolehundordningen lærerne imellom, både de som selv jobber med hund og de som benytter seg av tilbudet. Det er historier om håp, mestring og sosial støtte.


- Vi har også andre tilbud som skolehage og musikkterapi, disse tilbudene gir oss masse verktøy å jobbe med, en bred vifte med tilnærminger som vi kan bruke for å tilpasse oss hver enkelt elev. Vi kan bruke skolehund i samspill med de andre tilbudene, sånn som Ingrid gjør med musikk, eller vi kan innlemme dyrene i grønne omgivelser ute i skolehagen.Som fagperson er rektor opptatt av den formelle kompetansen hos hund og fører.


- Vi bruker bare sertifiserte hunder og utdannede førere, presiserer hun.

-Vi har flere lærere med hund, og alle er utdannet til å jobbe med hund i skolen. Ingrid har jobbet hos oss i en årrekke og brukt lang tid på denne kompetansehevingen. Ja, Ingrid er helt rå! avslutter hun.


En annen rå dame som jobber med skolehund, er Maud Kristine Heier.

Hun og hennes flatcoated retriever Valborg jobber sammen på Midtbygda skole.

Maud går rett på sak:

- Vi har elever som ikke klarer å være i klasserommet, som løper i gangene og sitter både over og under pulten. På hunderommet legger de samme elevene seg ned på gulvet og gjør oppgaver. De får en ro over seg. Vi har elever som aldri har lest foran andre. Men i Vofferiet, der leser de.

Når gode ting skjer

Vofferiet, forklarer Maud, er et eget hunderom med egen inngang. Der inne kan elevene være seg selv. Der kan de øve seg på samhandling med andre.

- Hundene blir fokus, det blir en helt annen ro, forklarer hun.

Vi har hatt med hund på uteskole i tillegg til i Vofferiet. Alt blir så mye lettere med hund!

- Kontaktlærer forteller meg at når elevene er hos oss i Vofferiet, så får vi til så mye mer, vi kan ta igjen det tapte, fordi de får mer motivasjon til å jobbe godt.


Praksisen med skolehund startet etter at rektor hadde hørt fra en annen rektor om lesehundprosjektet på daværende AntroZoologisenteret på Ås, nå Dyrebar Omsorg i Moss.

- Ledelsen var veldig positive. Dette er tretten år siden. At ledelsen var så støttende, var veldig deilig. Nå jobber både jeg og Anne Grethe Låhne her på Midtbygda skole med våre hunder. Faktisk så eier skolen halve hunden til Anne Grethe! Det vil si at de betalte en del av beløpet for hunden, fordi det var så viktig for dem å ha skolehund.


Med hensyn til det økonomiske aspektet, som ledelsen ved en hver skole må tenke på, så får Maud Kristine tilbakemeldinger om at det spares penger, siden hundene gjør at det kan jobbes i grupper i større grad når hundene er med. Dvs at elever som normalt har en-til-en- undervisning fungerer fint i små grupper i Vofferiet.

Skolen ser helt klart fordelen av å ha lærere ansatt som er sertifiserte med sin skolehund. Alternativet er å knytte til seg eksterne skolehund-ekvipasjer.

Både forhenværende og nåværende rektor har stilt seg svært positive til skolehund.

- Ja, faktisk, så ønsker de nå en tredje ekvipasje, det står også nevnt i skolens stillingsannonser at vi har skolehund, forteller Maud Kristine Heier.Rektor på skolen til Maud, Torunn Skard Almaas, har dette å si om skolehund:


- Da jeg begynte som rektor på Midtbygda skole, jobbet det allerede flere skolehunder på skolen. Dette var noe både de ansatte og elevene var stolte av. Og det skjønner jeg godt!Et fantastisk tilbud

Dette er et fantastisk tilbud til de elevene som trenger en annen læringsarena for en kortere eller lengre periode. Vi har to hundepedagoger ansatt på skolen vår. Hundene deres har hjulpet flere elever på ulike måter. For mange elever gir hundene den tryggheten de trenger for å lære, at de kan jobbe i eget tempo og får konsentrert seg.

For andre elever kan hundene nettopp være motivasjonen for å gå på skolen, at det kan være et tiltak ved bekymringsfullt fravær. Vi har også brukt hundene som en innfallsvinkel til å jobbe med sosial kompetanse, forteller rektoren på Midtbygda.

Medvirkning og frivillighet er viktig ved bruk av skolehund.

- Elevene blir alltid spurt om de har lyst til dette, de sier også fra hvis de ikke ønsker det mer. Noen synes det er fint å skjerme seg litt i Hundehuset vårt da det kan bli litt mange å forholde seg til i klassen og på den store skolen vår. Jeg anbefaler andre skoler å satse på skolehunder, det er en god investering i elevenes læring og trivsel, mener Torunn.

Skrevet av:

johanna.podhorny.gmail.com
Comments


bottom of page