top of page

Sosial læring med valpVi mennesker bruker sosial læring hele tiden. Når vi lærer noe nytt lærer vi ofte ved å observere andre gjøre noe og så prøver vi det samme selv. Sosiale dyr bruker sosial læring ofte - det er en effektiv måte å lære på og spesielt der språk ikke er mulig eller det vil ta lang tid å forklare. Du har sikkert sett aper bruke verktøy og hjelpemidler. Yngre aper vil observere de eldre og lærer ved å kopiere og prøve det samme selv.sosial læring

Sosial læring aper


Hunder er også sosiale dyr og kan lære på samme måte. Det som er så fasinerende er at hunder kan forstå og overføre menneskers demonstrasjon av øvelser/adferder i forhold til seg selv. Det sier noe om hvor sterkt hunder har tilpasset seg å lese og kommunisere med oss mennesker. Vi står på to ben og bruker hendene til å løfte, dra og dytte gjenstander, men allikevel kan hunder forstå våre handlinger. Vi må riktignok tilpasse oss hundenes fysikk, men det er imponerende uansett.


Sosial læring med valp

Valper er avhengige av sosial læring. Gjennom valpemor lærer valpen grunnleggende sosiale ferdigheter, som å forstå kroppsspråk og å begrense biting under lek, gjennom samspill med moren og kullsøsknene. Valper er nysgjerrige og instilt på å prøve og utforske. I videoen med valpen Myra ser du hvordan vi testet sosial læring. Hun har aldri gjort dette før og Line Sandstedt vår utdanningsansvarlig, hadde hatt Myra i bare 4 dager. Allikevel klarer hun å "oversette" Lines handlinger og kopiere de. Dette var vårt første forsøk på sosial læring med valp og det var spennende å se hvor flink og kjapp Myra var med å kopiere adferder.

Do As I Do metoden som brukes til å trene hunder ved å benytte sosial læring er en spennende og effektiv måte å lære hunder nye avanserte øvelser. Do As I Do er en systematisk metode som lærer hundene når de skal observere oss og når de skal kopiere adferden. Do As I Do består av:

lære hunden DoAsIDo systemet ➡️ vi får hunden til å kopiere en ukjent adferd ➡️ Vi setter kommando på adferden.


Do As I Do er ikke en erstatning for andre treningsmetoder som shaping, lokking, klikkertrening osv, men er enda et verktøy du kan bruke sammen med de vanlige treningsmetodene. Noen adferder er vanskelig å demonstrere og der vil det være bedre å bruke vanlige metoder. Noen adferder som vanligvis ville innebære mange steg og lang tid å lære inn, kan trenes inn mye raskere med Do As I Do der det er mulig å vise hunden hva den skal gjøre. Hundene husker også adferdene lengre og bedre når de lærer de gjennom sosial læring.Se hele kampanjen Do As I Do 👇🏼

コメント


bottom of page