top of page

Terapi på gården


Det er slettes ikke bare hunder, katter og hester som egner seg for arbeid med dyreassisterte intervensjoner!


NB husk å følg oss på Instagram.

På gården er det ikke bare kontakten med dyra som vil påvirke deltakeren, men kontakten med bonden, andre deltakere, naturomgivelsene, det fysiske arbeidet og rutinene er blant elementene som kan bidra positivt for enkelte. Forskning viser at denne type tiltak kan føre til struktur og meningsfullhet, mestring, følelse av verdighet, positive effekter på psykisk helse, positive sosiale effekter og økt fysisk aktivitet. Du kan lese en interessant artikkel om dette her>.


Norge er faktisk et foregangsland når det kommer til forskning på effekt

av samhandling med gårdsdyr, og her er NMBU helt klart i ledersetet.

De har flere forskere på temaet, og sammen med NMBU har vi derfor utviklet

et eget kurs for deg som ønsker kunnskap og opplæring i

dyreassisterte intervensjoner med gårdsdyr.


Allsidig tilbud

Gårder har et unikt og allsidig tilbud for et bredt spekter av brukegrupper. På en gård er det gjerne flere dyrearter og mange ulike muligheter for målrettede aktiviteter og intervensjoner med dyrene. Det er også et stort potensiale for variasjon i løpet av en dag, men også i løpet av hele tiltaksperioden til en bruker. Samhandling trenger ikke å være kun med dyrene, men også med andre personer som er i tiltak på gården.


Antall gårder innen DAI øker Gjennom vårt nettverk har vi tilknyttet oss flere gårder, og vi er stadig interessert i å sertifisere flere. Basert på etologisk kunnskap har vi utviklet en egnethetsvurdering for gårdsdyr som skal arbeide med dyreassisterte intervensjoner. Det er stor forskjell på hvilke arter som egner seg til tett kontakt med mennesker, og ikke minst store individuelle forskjeller på hvor komfortabel dyret er med en slik interaksjon. Ta kontakt med oss dersom du ønsker oversikt over gårder som tilbyr dyreassisterte intervensjoner med sertifiserte dyr!Comments


bottom of page