top of page

Terapihunder har stressreduserende effekt på studenter under eksamen

Stress tenker vi ofte på som noe negativt og "stressende", men stress kan også være positivt og gi oss økt motivasjon og konsentrasjon. Under eksamenstiden vil studenter ha nytte av positivt stress, men langvarig negativt og for høyt stressnivå vil ha en hemmende effekt på prestasjon, både under eksamen, men også ved forberedelsene før eksamen. At terapihunder har stressreduserende effekt på studenter under eksamen har elevende selv bekreftet.


eksamensstress


Hvordan kan hunder hjelpe studentene oppnå sunne nivåer av stress?

Terapihunder eller eksamenshunder har ingen tryllestav, men ved å være tilstede under eksamenstiden kan hundene ha en stressreduserende effekt på studenter både under forberedning til eksamen og rett før en eksamen. Bare 10 min med samhandling med en terapihund har betydlig innvirkning på å redusere stressnivået og forbedre humøret til studentene. Å bedre humøret i kombinasjon med redusert stressnivå vil ha stor betydning for studentene og deres prestasjon.


Effekten av å samhandle med en terapihund varer ikke evig, men den kan ha effekt og påvirke personen positivt i flere timer. Det betyr at ved å samhandle med en terapihund på rett tidspunkt under eksamenstiden kan det bidra til å gi økt motivasjon og konsentrasjon ved forberedelsene opp mot eksamen, men også under selve eksamen.Terapihund reduserer stress


Men kan hvilken som helst hund ha positiv effekt?

Valg av riktig hund og riktig tilrettelegging av intervensjonen er viktig. Hvordan hunden oppfører seg ovenfor studentene, hvordan interaksjonen fasiliteres, i hvilket miljø, i hvor store grupper av studenter, tidsbegrensninger for hunden og mer, vil påvirke virkningen av interaksjonen. En hund som viser tegn på negativt stress, som ikke ønsker sosial kontakt, men kun tolerer kontakten, vil oppfattes negativt av studentene. En rolig hund som oppsøker kontakt og viser tydelig tegn på å sette pris på studentene vil ha en økt positiv innvirkning. Derfor er det viktig å ha den rette kompetansen når en jobber med dyreassisterte intervensjoner.Tegn på negativt stress hos hund


Hvordan unngå at en hund viser tegn på negativt stress?

Hunden må på forhånd være mentaltestet eller egnethetsvurdert av kyndig person, med kompetanse og utdanning innen atferdsbiologi. I tillegg må hunden være godt trent til å vite hva som forventes av den. Eier og hund har trent på en rutine ved slike besøk hvor situasjonen er forutsigbar for hunden. Selv hunder som trives med sosial kontakt med mennesker kan oppleve negativt stress i form av frustrasjon, forårsaket av forventning og overstimulering pga miljøet. Eier må være trent til å kunne lese hundens signaler og subtile tegn på stress for å kunne ta rette grep ovenfor hunden, men samtidig unngå negativ effekt på intervensjonen.
 


Besøkshundkurs

For deg som vil jobbe med hunden din

og ikke har et yrke innen pedagogikk eller helsesektoren.

Besøkshunder jobber både frivillig og med betalte oppdragskolehund & terapihund kurs

For deg som har et yrke innen pedagogikk eller

helsesektoren og vil implementere hunden din

som et ekstra verktøy i jobben din.Mentaltest hund

Før du begynner på utdanningen må hunden din

egnethetsvurderes for å se om den vil trives og

har de rette egenskapene for å jobbe som

besøks- skole- eller terapihund.

Comments


bottom of page