top of page

Praktisk prøve

 

Praktisk prøve er en praktisk eksamen som består av en simulert aktivitet innen dyreassisterte tiltak, hvor teamet demonstrerer at de behersker de grunnleggende øvelsene i denne praksisen.

 

Du vil på forhånd få informasjon om hvilke øvelser og type klient de vil møte under den praktiske prøven. Praktisk prøve er siste ledd i sertifiseringen.
 

Dyrebare folk og dyr

Forberedelser

er å finpusse og sikre øvelsene dere har lært gjennom praktiske kurs. Planlegg hva slags utstyr, eventuelt leker dere trenger i den simulerte intervensjonen og tenk igjennom gangen i intervensjonen fra start til slutt og hvordan dere skal håndtere utfordringer som kan oppstå.

 

Hvilke klienter

passer til hvilke team? Den praktiske prøven kan vise hvor godt du mestrer et tenkt miljø med en sannsynlig klient du vil jobbe med når du er uteksaminert.

bottom of page