DO_Logo_Sentrert_5cm

Vi har nå offisielt byttet navn på foretaket fra AntrozoologiSenteret til DYREBAR OMSORG!
Inn under Dyrebar Omsorg har vi 6 konsepter. Siden er under utvikling, men du kan se de seks konseptene her:

Dyrebar Utvikling
Dyrebart For og Utstyr
Dyrebar Skoledag
Dyrebare Venner
Dyrebart Hundeliv
Dyrebar Kompetanse

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no