VÅRE TJENESTER

DIREKTE TIL KLIENT

Det er mulig å bestille dyreassistert intervensjon for private. En godkjent ekvipasje kommer da hjem til deg, og gjennomfører en sesjon med dyreassistert intervensjon. Ved bestilling tar vi en samtale for å kartlegge formålet med intervensjonen, slik at vi kan tilpasse sesjonen best mulig.

+

TIL INSTITUSJONER

Alle typer institusjoner kan bestille tiltak med dyreassistert terapi, dyreassistert pedagogikk, eller dyreassistert aktivitet. Det inngås en kontrakt, og vi vil gjennom samtaler med oppdragsgiver og bruker foreta en kartlegging for best mulig tilpasning av tiltaket. Vi legger stor vekt på grundig informasjon om hva vi kan tilby, og ønsker tett samarbeid både i forkant og underveis i intervensjonen. Pris på forespørsel.

+

KURS

AntrozoologiSenteret avholder ulike typer kurs i dyreassisterte intervensjoner. Type 1 er kurs for frivillige besøksvenner med hund. Kurset arrangeres i hovedsak gjennom lokale organisasjoner. Type 2 er for de som tenker å jobbe profesjonelt med terapi-/skolehund. Kursene er uavhengige av hverandre, det er altså ikke nødvendig å ta kurs for frivillige besøksvenner med hund før du begynner utdanningen til terapihund-/skolehund-ekvipasje.

+

Dyrebar Omsorg

v/AntrozoologiSenteret

Drøbakveien 50

1433 Ås

post@dyrebaromsorg.no

Line Sandstedt

Tlf.: 900 30 929

Line@dyrebaromsorg.no

Christine Olsen

Tlf.: 906 82 983

Christine@dyrebaromsorg.no