top of page

Kurs i dyreassisterte intervensjoner med hest

Dyrebar Omsorg's kurs har høyt faglig innhold!

Kursene er basert på  forskning innen etologi, antrozoologi og folkehelse og med faglig tyngde kan alle våre uteksaminerte bidra til kompetanseheving av dyreassisterte intervensjoner.

Vi har stort fokus på dyrevelferd

All trening av dyr baserer seg på positiv forsterkning og mentaltesting av dyrene.

Hesteassisteret intervensjoner

Sertifisering for Terapihest, hesteassisterte intervensjoner

Sertifisering består av 4 elementer

1

PADA egnethetsvudering

av hesten, hvor vi bedømmer om den egner seg til å jobbe innen DAI og om dere kan begynne utdanningen.

PADA egnethetsvudering

2

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner på NMBU. Gir

10 studiepoeng

Introduksjonskurs

2

DAI med hest

Kurs i dyreassisterte intervensjoner med hest på NMBU, gir 10 studiepoeng.

DAI med hest

4

Praktisk prøve

En fysisk eksamen bestående av en simulert intervensjon.

Praktisk prøve

Bli Terapihest

 

For deg som vil bruke hesten i din til å hjelpe mennesker med utfordringer i hverdagen og deg som vil bruke hest i  jobb i helsesektoren eller innen pedagogikk.

Hesteassisteret intervensjoner
hestekurs
Introduksjonskurs

universitetskurs

Kurset for alle som vil jobbe med hesteassisterte intervensjoner

DAI med hest

universitetskurs

For deg som vil bruke hesten i din jobb i helsesektoren eller innen pedagogikk. Forutsetter fullført Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner
 

Build a magic bond

bedre relasjon

Få en bedre relasjon til hesten din. Tren med positiv forsterkning.

webinar

Inspirasjon

Bredt utvalg av emnerfor faglig påfyll
 

Dyrebar omsorg godkjentstempel

Dyrebar Omsorg stempel

Alle våre Dyrebar Lisens Pro medlemmer kan bruke dette stempelet som dokumentasjon på at de er en del av Dyrebar Omsorg sitt nettverk, at de er sertifisert, de får veiledning og oppfølging av Dyrebar Omsorg, de er oppdaterte på siste nytt i fagfeltet og de har et nettverk i ryggen av andre medlemmer å støtte seg på.

PADA stempel

PADA stempel

PADA stempelet er bevis på at et dyr er mentaltestet. Stempelet kan brukes på bilder, nettsider og sosiale medier for å signalisere at det finnes tilgjengelig dokumentasjon på resultat av testen/e.

 

Som sertifisert team kan du bruke PADA stempelet for å vise at hesten din er egnethetsvurdert, har bestått og det finnes dokumentasjon på resultat av testen.

Det unike med hester

“Hester er sosiale, intelligente og nysgjerrige.

De kommuniserer aller mest via kroppspråk og speiler ofte personen de samhandler med. Denne stille kommunikasjonen med et så stort dyr gir en unik følelse en ikke får i samme grad med andre dyr.” 

Hesteassistert terapi
Bruksområder med hest

Hesten er utrolig anvendelig innen dyreassisterte intervensjoner. Her er noen av formene for hesteassisterte intervensjoner

  • Hesteassistert terapi

  • Hestefasilitert eller hesteassistert psykoterapi (HFP eller HAP)

  • Hester til hjelp ved psykiske problemer

  • Hesteassistert gruppeterapi

  • Tilrettelagt ridning

  • Ridefysioterapi

  • Terapikjøring

  • Terapeutisk voltige

  • Hesteassistert pedagogikk

  • Hesteassistert pedagogikk

Hesteassisteret intervensjoner
PADA
egnethetsvurdering

 

Før du begynner på utdanningen må du ta en PADA egnethetsvurdering av hesten din.

Dette er for å avgjøre om hesten din har de rette egenskapene som skal til for å kunne jobbe hesteassieterte intervensjoner. Å jobbe tett på mennesker i uforutsigbare miljø kan være belastende for hesten og ikke alle hester trives med å være sosiale. Testen ser også på hvordan hesten reagerer/ikke reagerer i stressende situasjoner.

PADA testen er et viktig verktøy for å bedre kunne ivareta velferden til hesten - og i kurset vil du lære hvordan du kan tilrettelegge for at hesten din skal trives og kunne minimere belastning.

PADA personlighetsevaluering hest
Bruksområder
bottom of page