top of page

Dyrebar Omsorg tilbyr kurs til sertifisering innen dyreassisterte intervensjoner for hund, katt, hest og gårdsdyr. Vi har også kurs for videreutvikling og spesialisering.

Våre kurs er basert på praktisk erfaring, nyere forskning og kompetanse innen etologi, antrozoologi (samhandling mellom mennesker og dyr), pedagogikk og folkehelse. Kursene er også individuelt tilrettelagt for å bygge opp under hvert sertifiserte team's forskjellige mål og kvaliteter.

Vi har fokus på dyrevelferd

All trening av dyr baserer seg på positive treningsmetoder og mentaltesting av alle dyr som skal brukes innen DAI.

Våre kurs i dyreassisterte intervensjoner (DAI)

Kurs dyreassisterte intervensjoner

Dyreassisterte intervensjoner hund

 

Sertifiseringskurs for

Dyrebar Tjenestehund - besøkshund, skolehund og terapihund

Dyreassisterte intervensjoner katt

 

Sertifiseringskurs for

Besøkskatt, skolekatt og terapikatt

Dyreassisterte intervensjoner med hund
Dyreassisterte intervensjoner med katt

Dyreassisterte intervensjoner hest

 

Universitetsutdanning for bruk av hest innen pedagogikk, terapi eller lavterskel aktivitet.

Dyreassisterte intervensjoner med hest

Dyreassisterte intervensjoner gård

Universitetsutdanning for helsefremmende aktiviteter med dyr på gård.

Dyreassisterte intervensjoner gård

Høyt faglig innhold

Dyreassisterte intervensjoner er et fagfelt i rask utvikling og  er mye mer anerkjent i dag enn tidligere. Derfor er det viktig at våre uteksaminerte sitter med den faglig tyngden som skal til for å bidra til videre kompetanseheving og opprettholdelse av den anerkjennelsen dyreassisterte intervensjoner har i dag.

 

Vi har også kurs i samarbeid med NMBU - Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet

Kursene på NMBU gir studiepoeng.

vår utdanning er den eneste
utdanningen som er kvalitetssikret av NOKUT

(NOKUT fører tilsyn medkvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning og
skal stimulere til kvalitetsutviklin
g.)

NMBU logo
Nokut logo
Kurs Dyreassisterte intervensjoner gård

Herdis Assev om våre universistetskurs;

— De opplever jeg som svært verdifulle, spesielt det at de gir studiepoeng, for det gir ein validitet som trengs inn i DAI-feltet, spesielt for folk som ikke vet hva dette er i utgangspunktet. Alle har personlige historier og enkelthistorier om folk og dyr, men å få seriøs forskning er viktig! Nå kan jeg snart si at jeg har 35 studiepoeng i DAI.

Herdis har tatt alle NMBU-kursene som er relevante for DAI (introduksjonskurset, hest, hund og gårdsdyr)

Dyrevelferd innen dyreassisterte intervensjoener

Våre etologer sikrer at innhold i kursene følger strenge retningslinjer og formidler kunnskap som ivaretar dyrevelferden for dyrene som skal brukes i arbeid med mennesker. Dyrene skal berikes av arbeidet de gjør.

Dyr som trives i samhandling med mennesker vil ha en økt helsefremmende effekt.

egnethetsvurdering

Kurs for besøkshund, skolehund og terapihund

DAI Samling er et praktisk treningskurs vi holder rundt om i landet med engasjerende kursholdere. Her møtes folk til felles trening og knytter bekjentskaper.

Camilla tok kurs i DAI med hest
på NMBU

Camilla er utdannet kognitiv adferdsterapeut og bruker hestene sine aktivt i behandling av sine pasienter.

Sunniva har sertifiserte geiter
og skolehunder

Sunniva bruker geitene og hundene sine i jobb med barn i alternativ skoledag på gården hennes Ulpi Gård. Geiter er sosiale, nysgjerrige og lettlærte og egner seg godt til dyreassisterte intervensjoner

Introduksjonen til kurset
Besøksvenn med katt

Få et lite innblikk i online teorikurset for katter som skal bli besøkskatter. Kurset er i samarbeid med etolog og forfatter

Bjarne O. Braastad.

bottom of page