top of page

KURS I DYREASSISTERTE INTERVENSJONER på gård

Dyrebar Omsorg's universitetsutdanning

 

10 studiepoeng

Hovedformålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og kompetanse om hvordan aktiviteter sammen med dyra på gården kan virke helsefremmende, og om hvordan man kan bruke dyra på gården aktivt i samhandling med mennesker.

Deltakerne vil også lære hvordan de kan utforme slike aktiviteter i praksis. Kurset vil bidra til at deltakerne blir tryggere på hva de kan formidle til kjøpere av tjenesten når det gjelder innholdet i tilbudet de har på gården.

 

Kurset er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i samarbeid med Dyrebar Omsorg. NMBU og Dyrebar Omsorg har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner og Inn på tunet (IPT). I tillegg vil kollegaer fra Østerrike med lang erfaring i trening og sertifisering av gårdsdyr til dyreassisterte intervensjoner holde leksjoner. Dette kurset er det første av sitt slag i Norge.

Kurset er under veterinær- og husdyfag

Kontakt oss eller NMBU

hvis kurset ikke er i listen

Målgruppe

Utdanningen er tenkt som en næringsrettet etterutdanning, der deltakerne får kunnskap om ulike måter å samarbeide med dyra på gården i sin virksomhet eller profesjonsutøvelse. Kurset er for personer som har deltatt på og bestått introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner. Introduksjonskurset tilbys to ganger i året; vår og høst. Det forutsettes at deltakerne har relevant bakgrunn for å kunne følge undervisning på universitetsnivå, dvs. generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse. 

Kurset er delvis nettbasert og krever tilgang til Internett.

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av samlinger og selvstudium med tilgang på veiledning fra praksisveileder og faglærer via internett og telefon.

Kurset gjennomføres med undervisning over to samlinger,

med individuell pensumlesning, en praktisk oppgave mellom samlingene. Forelesninger og pensum er hovedsakelig på norsk, men med enkelte engelsk forelesninger og noe engelskspråklig pensum.

Samling 1 består av tre dager, der en av dagene er satt av til utferd med besøk hos tilbydere der det vil bli demonstrert eksempler på helsefremmende aktiviteter med gårdsdyr. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre en praktisk oppgave. Den skal bestå av et eksempel på gjennomføring av en helsefremmende aktivitet med gårdsdyr i egen eller besøkt virksomhet.

Samling 2 består også av tre dager der blant annet den praktiske oppgaven presenteres og diskuteres. Den praktiske oppgaven må våre godkjent for å få gå opp til eksamen.

 

Begge samlingene vil inneholde forelesninger som vil gi et grunnlag for den praktiske utførelsen, og forståelse for hvordan dyreassisterte intervensjoner kan være helsefremmende. 

Kurset er under veterinær- og husdyfag

Læringsmål

Kurset vil gi en kvalitetssikring av tjenestens innhold, med tanke på dyrenes egnethet og tilpasning til de målgruppene kursdeltakeren ønsker å ha tilbud til. Det vil også gi kunnskap om drift av IPT-gårder. 

Etter fullført kurs skal studenten blant annet kunne:

  • Ha teoretisk og praktisk kunnskap om atferd og innlæring hos husdyr.

  • Velge riktig individ og forberede individet til oppgaver i dyreassisterte intervensjoner.

  • Kunne veilede brukere ved dyreassisterte intervensjoner innen personlig praksisfelt.

  • Forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i en innlæringssituasjon og under arbeid med dyreassisterte intervensjoner. 

Kurset er under veterinær- og husdyfag

Eksamen

Eksamen avholdes i henhold til NMBU sine regler. Eksamen består av en selvstendig oppgave på ca. 10 sider der studenten skal knytte teoretisk kunnskap opp mot praktiske ferdigheter. Innleveringsfrist blir bestemt når tidspunkt for samlingene blir bestemt.

 

Karakter: bestått eller ikke bestått. De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset for øvrig, inkludert praksisoppgaven, vil få utstedt et kursbevis. 

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse.  Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00. 

Kurset er under veterinær- og husdyfag

Overnatting

Eventuell overnatting reserveres av kursdeltakere.

Overnatting med enkel standard:

Aktuelle hoteller:

Studentsamskipnaden i Ås har noen enkle utleiehybler til leie med gåavstadn til undervisningslokalene.

Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, men kort avstand til tog og buss direkte til Ås.

Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak. 

Fagkunnskapen bak kurset

Faglig ansvarlig for kurset er førsteamanuensis Ingeborg Pedersen, Institutt for folkehelsevitenskap ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU og Christine Olsen fra Dyrebar Omsorg. 

bottom of page