top of page

Dyreassistert pedagogikk

Sertifiserte team i skolen

 

Dyrebare Team i skolen kan benyttes som pedagogisk verktøy og målet er å få eleven til å oppnå bedre resultater i henhold til læreplanen og en eventuell IOP. 

 

Teamene våre kan jobbe allmenpedagogisk og/eller spesialpedagogisk. Vi jobber med skoleklasser, grupper eller enkeltelever. Vi jobber med alle alderstrinn, fra barneskole og opp til voksenopplæring.

Dyreassistert pedagogikk (DAP)

 

er en systematisk og målrettet implementering av dyr som et pedagogisk verktøy. Dyret bidrar som motivasjons- og mestringsressurs innen generelle- og spesifikke lærevansker, sosioemosjonelle vansker og sansemotorisk trening.​

Dyreassistert pedagogikk

Lesehund har dokumentert effekt

Lesehund hjelper elevene å slappe av og de får bedre konsentrasjon. Med mindre stress og følelse av mestring blir eleven mer utholdene og mer motiverte til å lese.

 

Kilde

Lesehund

Mer populært

Bruk av dyr i skolen blir stadig mer populært. Kjente teoretikere som Vygotsky, Piaget og Montessori støtter ideen om å bringe dyr inn i skolen (Mooney, 2013).

 

Likevel er det fortsatt et behov for ytterligere forskning på den pedagogiske virkningen av levende dyr i skolekontekst (Gee, et al., 2017).

 

Ifølge Edenburg & Van Lindt (2011) vil barn lære mer og huske bedre hvis de er emosjonelt engasjert i arbeidet.

 

En god og meningsfull relasjon er også avgjørende for elevenes læringsutbytte.​

Dyreassistert pedagogikk

Arbeidsområder

De viktigste arbeidsområdene innen DAP:
Relasjonsbygging
M
otivasjon
Kommunikasjon
«Her og
nå»
Sosial støtte
Mestringstro
Planlegge, gjennomføre og reflektere
Faglig kompetanse
Diagnoser

Dyreassistert pedagogikk

Alternativ opplæringsarena:


Alternative opplæringsarenaer er et stadig tilbakevendende tema. For mange barn er det en stor fordel å slippe skolens faglige og/eller sosiale press, en eller flere dager i uken. Da kan en alternativ opplæringsarena være lyspunktet i uka og den faktoren som gjør at eleven håndterer rollen som elev i et klasserom de andre dagene i skoleuka.

Viktigheten av samarbeid mellom skole og alternativ opplæringsarena kan ikke understrekes nok.

Les m
er om «Dyrebar Skoledag»

- en alternativ opplæringsarena med Dyrebare Tjenestehunder.

Dyreassistert pedagogikk
bottom of page