top of page

Kurs i dyreassisterte intervensjoner på gård

Våre kurs er basert på nyere forskning innen etologi, antrozoologi (samhandling mellom mennesker og dyr) og folkehelse. Kursene er også individuelt tilrettelagt for å bygge opp under hvert sertifiserte team's forskjellige mål og kvaliteter.

Vi har stort fokus på dyrevelferd

All trening av dyr baserer seg på positiv forsterkning og mentaltesting av dyrene.

Tilby grønn omsorg på din gård

For deg som vil bruke dyrene på gården din til å hjelpe mennesker med utfordringer i hverdagen, som f.eks skoleelever, rusavhengige, personer med psykiske problemer mm.

Besøksgård

Sertifisering for dyressisterte intervensjoner på gård

Sertifisering består av 4 elementer

1

PADA Egnethetsvurdering

av dyret, hvor vi bedømmer om den egner seg til å jobbe innen DAI.

PADA Egnethetsvurdering

2

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner på NMBU. Gir

10 studiepoeng

Introduksjonskurs

3

DAI på gård

Kurs i dyreassisterte intervensjoner på gård, på NMBU, gir 10 studiepoeng.

DAI på gård

4

Praktisk prøve

En fysisk eksamen bestående av en simulert intervensjon.

Praktisk prøve
Kurs Gårdsdyr
Introduksjonskurs

Introduksjonskurs

i dyreassisterte intervensjoner

Kurset for alle som vil jobbe med dyreassisterte intervensjoner på gård.

DAI på gård

DAI på gård

Kurs i dyreassisterte intervensjoner på gård

For deg som vil bruke gården som verktøy i din jobb i helsesektoren eller innen pedagogikk. Forutsetter fullført Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner

Webinar

Webinar

Bredt utvalg av emner
for faglig påfyll

Det unike med Gården

På gården er det ikke bare kontakten med dyra som vil påvirke deltakeren, men kontakten med bonden, andre deltakere, naturomgivelsene, det fysiske arbeidet og rutinene er blant elementene som kan bidra positivt for enkelte. Forskning viser at denne type tiltak kan føre til struktur og meningsfullhet, mestring, følelse av verdighet, positive effekter på psykisk helse, positive sosiale effekter og økt fysisk aktivitet. Du kan lese en interessant artikkel om dette her>.

” 

Inn på tunet gård
Dyrebar omsorg godkjentstempel

Dyrebar Omsorg stempel

Alle våre Dyrebar Lisens Pro medlemmer kan bruke dette stempelet som dokumentasjon på at de er sertifisert, dyrene gjennomgår en utvidet helsesjekk hvert annet år, de har veiledning og oppfølging av Dyrebar Omsorg og de har et nettverk i ryggen av andre medlemmer via online samlinger.

PADA stempel

PADA stempel

Som sertifisert Gård kan du bruke PADA stempelet for å vise at dyrene dine er egnethetsvurdert, har bestått og det finnes dokumentasjon på resultat av testen.

Dyreassisterte intervensjoner på gård gir allsidig tilbud

 

Gårder har et unikt og allsidig tilbud for et bredt spekter av brukegrupper. På en gård er det gjerne flere dyrearter og mange ulike muligheter for målrettede aktiviteter og intervensjoner med dyrene. Det er også et stort potensiale for variasjon i løpet av en dag, men også i løpet av hele tiltaksperioden til en bruker. Samhandling  trenger ikke å være kun med dyrene, men også med andre personer som er i tiltak på gården.

dyreassisterte intervensjoner på gård

Antall gårder innen DAI og grønn omsorg øker 

Gjennom vårt nettverk har vi tilknyttet oss flere gårder, og vi er stadig interessert i å sertifisere flere. Basert på etologisk kunnskap har vi utviklet en egnethetsvurdering for gårdsdyr som skal arbeide med dyreassisterte intervensjoner. Det er stor forskjell på hvilke arter som egner seg til tett kontakt med mennesker, og ikke minst store individuelle forskjeller på hvor komfortabel dyret er med en slik interaksjon. Ta kontakt med oss dersom du ønsker oversikt over gårder som tilbyr dyreassisterte intervensjoner med sertifiserte dyr!

Grønn omsorg
Inn på tunet konferansen

Se Inn på tunet konferansen fra Landbruksdirektoratet

bottom of page