top of page
Unghundbeskrivelse

Unghundbeskrivelse

Har du en unghund du ønsker å lære opp til å bli en besøkshund, terapihund eller skolehund? Etter gjentatte forspørsler, har vi nå utviklet en unghundsvurdering som kan gjøres online. Dette er en vurdering som vil gi et grovt estimat av unghunden din og om den kan egne seg til bruk innen DAI når den er voksen. Du kan også få veiledning på hva dere bør jobbe med frem til hunden er gammel nok til å ta en komplett egnethetsvudering. I tillegg kan du få konkrete tips på øvelser som er nyttige for å bli et sertifisert team. Merk at hunden uansett må gjennomgå en full egnethetsvurdering etter fylte to år.

 

Du får 20% avslag på egnethetsvurderingen når du har tatt unghundbeskrivelsen.

 

Testen gjøres online der du som fører sender inn en video til vurdering.
I forkant skal du besvare ulike spørsmål knyttet til din hunds atferd og personlighet.

Alle hunder som skal brukes innen dyreassisterte intervensjoner bør gjennomgå en egnethetsvurdering. Denne vurderingen gjøres når hundens personlighet er ferdig utviklet, noe som anses å være etter at hunden er fylt to år. Har du en hund som er under 2 år men ønsker å starte treningen allerede nå, har du mulighet til å ta en unghundvurdering.

 

Egnethetsvurdering

Dyr som skal delta i DAI må velges i henhold til formålet, være sunne, trygge, og møte kriteriene for risikohåndtering. Dyrene som velges må ha den rette egnethet, ha en hensiktsmessig størrelse og alder, og må vise de nødvendige ferdigheter som gjør at de fungerer sammen med alle aktuelle deltakere.

 

Vil du vite mer om egnethetsvurdering kan du se dette gratis webinaret>

 

Dyrevelferd

Det er viktig at dyrene vurderes av objektive øyne og av fagperson med utdannelse innen dyrs atferd. Mange miljø og situasjoner i jobb innen DAI kan være belastende for dyrene, i forhold til høye brå lyder, uforutsigbare miljø og mennesker og det er ikke alltid like lett å se om dyrene mistrives i situasjonene. Tegn på negativt stress kan være subtilt eller også ligne andre atferder som vi oppfatter som positive.

 

Fordeler med egnethetsvurdering

En stor fordel med å teste dyrene er at vi kan forstå de bedre og finne brukergrupper og miljø som passer dyret best. Ingen dyr passer til alt, men alle har sine individuelle egenskaper som gjør at de egner seg bedre på et eller flere områder. Dette gjør det lettere for dyrene å få trygge rammer, men gjør det også lettere og tryggere for oss, å skape intervensjoner som er tilrettelagt både bruker og dyret.  På denne måten får vi også utnyttet dyrets egenskaper på best mulig måte.

 

Vi ser ikke etter lydighet

Hvor lydig eller veloppdragent dyret er, er ikke noe som avgjør om det vil gjøre det bra på en egnethetsvurdering. Det vi ser etter er tegn på frykt, aggressjon, sosialitet, unnvikende atferder mm. Hvis dyret er mentalt trygg, men har noen unoter, så er dette ting en kan trene på.

 

Har du spørsmål, send oss en mail til christine@dyrebaromsorg.no

    kr 1 750,00Pris
    bottom of page