inn på tunet, grønn omsorg, terapidyr

GÅRDSDYR

 Inn på tunet og grønn omsorg

er kjente begrep, og tilbys vanligvis til mennesker utenfor skole eller arbeidsliv, 

  som sliter med psykiske og/eller rusrelaterte problemer. 

dyrebar omsorg logo

Det er slettes ikke bare hunder, katter og hester som egner seg

for arbeid med dyreassisterte intervensjoner!


På gården er det ikke bare kontakten med dyra som vil påvirke deltakeren, men kontakten med bonden, andre deltakere, naturomgivelsene, det fysiske arbeidet og rutinene er blant elementene som kan bidra positivt for enkelte. Forskning viser at denne type tiltak kan føre til struktur og meningsfullhet, mestring, følelse av verdighet, positive effekter på psykisk helse, positive sosiale effekter og økt fysisk aktivitet. Du kan lese en interessant artikkel om dette her>.

facebook_logoer_gård.png
dyr psykisk helse, terapidyr

STØTTES AV FORSKNING

 Norge er faktisk et foregangsland når det kommer til forskning på effekt 

 av samhandling med gårdsdyr, og her er NMBU helt klart i ledersetet. 

 De har flere forskere på temaet, og sammen med NMBU har vi derfor utviklet 

  et eget kurs for deg som ønsker kunnskap og opplæring i 

 dyreassisterte  intervensjoner med gårdsdyr. 

Allsidig tilbud

Gårder har et unikt og allsidig tilbud for et bredt spekter av brukegrupper. På en gård er det gjerne flere dyrearter og mange ulike muligheter for målrettede aktiviteter og intervensjoner med dyrene. Det er også et stort potensiale for variasjon i løpet av en dag, men også i løpet av hele tiltaksperioden til en bruker. Samhandling  trenger ikke å være kun med dyrene, men også med andre personer som er i tiltak på gården.

 

Antall gårder innen DAI øker
Gjennom vårt nettverk har vi tilknyttet oss flere gårder, og vi er stadig interessert i å sertifisere flere. Basert på etologisk kunnskap har vi utviklet en egnethetsvurdering for gårdsdyr som skal arbeide med dyreassisterte intervensjoner. Det er stor forskjell på hvilke arter som egner seg til tett kontakt med mennesker, og ikke minst store individuelle forskjeller på hvor komfortabel dyret er med en slik interaksjon. Ta kontakt med oss dersom du ønsker oversikt over gårder som tilbyr dyreassisterte intervensjoner med sertifiserte dyr!

 
inn på tunet, grønn omsorg, terapidyr

Egnethetsvurdering

Dyrene vurderes av etolog, for å se om de egner seg til bruk innen DAI.

kurs, dyreassisterte intervensjoner gård

DAI Gårdsdyr

Kurset for deg som har gårdsdyr og ønsker å bruke dyrene i helsefremmende tiltak.

inn på tunet, grønn omsorg, terapidyr

Introduksjonskurs
DAI

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner – dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng