top of page

Charlotte S. Mikkelsen

Egnethetstester

Charlotte er utdannet etolog fra NMBU (UMB) i 2010, hvor hun skrev master i etologi, med tittelen «Stabilitet i atferd og emosjoner hos hund fra 3 måneder og frem til 15 måneders alder» .


Charlotte var praktikant hos Dyrebar Omsorg fra 2008 til 2011, hvor hun også jobbet som instruktør på hundekurs, og foredragsholder på ulike tema om hund og katt.

Charlotte S. Mikkelsen
bottom of page