Charlotte S. Mikkelsen

Egnethetstester

Charlotte er utdannet etolog fra NMBU (UMB) i 2010, hvor hun skrev master i etologi, med tittelen «Stabilitet i atferd og emosjoner hos hund fra 3 måneder og frem til 15 måneders alder» .


Charlotte var praktikant hos Dyrebar Omsorg fra 2008 til 2011, hvor hun også jobbet som instruktør på hundekurs, og foredragsholder på ulike tema om hund og katt.

Charlotte S. Mikkelsen