top of page

Mari-Louise Asp

Kursholder

Mari-Louise er barnevernpedagog med videreutdanning i dyreassisterte intervensjoner, prosjektledelse og hesteassistert coaching. Hun har lang erfaring fra arbeid med barn og unge i skole, fosterhjemstjeneste og miljøterapeutisk arbeid i Bufetat.


Hun har også jobbet med dyreassisterte intervensjoner i undervisning og tilrettelagte tiltak for mennesker med spesielle behov på en Inn-på-tunet gård. Mari-Louise har fungert som hundeinstruktør siden 2000.

Mari-Louise Asp
bottom of page