top of page

Animal Assisted Play Therapy

Helgekurs med Tracie Faa-Thompson

Vi hadde et fantastisk kurs forrige helg med Tracie Faa-Thompson. Helgen var full av latter, lek og ny inspirasjon.
Leketerapi baserer seg på å skape et trygt terapautisk miljø hvor barns naturlige tilbøyelighet for lek blir brukt som verktøy til å bedre barns kommunikasjon, relasjonsbygging, til å uttrykke seg og til bedre problemløsning. I Dyreassistert Leketerapi bruker terapauter sertifiserte terapihunder. Det legges stor vekt på å skape en trygg og god relasjon mellom barn/ungdom/voksen og dyret.

På kurset fikk vi simulere flere øvelser innen leketerapi. Vi brukte hund til å lære barn å bedre konsentrasjon og impulskontroll. Vi fikk f.eks simulere hvordan vi kan oppmuntre barn til å føle seg trygg og føle økt mestring gjennom lek + mye mer. Vi hadde interessante åpne diskusjoner og ble vist eksempler som satte fokus ved viktige temaer når man implementerer dyr i intervensjoner. Når er det riktig å bruke dyr i intervensjoner? På hvilken måte kan dyrene bidra og hvordan kan vi best ivareta dyrene i en intervensjon? Hva er de unike egenskapene til hvert enkelt dyr og hvordan untnytter vi de egenskapene?

 Tracie har gitt oss masse inspirasjon vi kan bygge videre på. Helgen gikk alt for fort, men vi håper det blir en mulighet for fortsettelse...

Stor takk til alle som deltok, som slapp seg løs i leken og bidro til en flott helg!

コメント


bottom of page