top of page

Det fleste utvekslingene mellom hest og menneske er nonverbal


Hesteassistert psykoterapi kan hjelpe enkeltpersoner, par og familier til å jobbe seg gjennom smerten ved traumatiske livserfaringer. Hesteassistert psykoterapi kan hjelpe klienter til å finne flere interne ressurser de ikke var klar over at de hadde, styrke mestringsevnen, øve på å be om og motta hjelp og begynne å gjenvinne en følelse av kontroll.


Reaksjoner på traumatiske opplevelser varierer avhengig av individ og situasjon. To personer i samme bilulykke vil oppleve de potensielt traumatiske effektene av ulykken annerledes. Eksempler på potensielt traumatiske hendelser inkluderer å være vitne til eller å være offer for kriminalitet eller overgrep, utholde en naturkatastrofe og miste en kjær på grunn av døden.Hvorfor blir hesten et viktig verktøy?

Det fleste utvekslingene mellom hest og menneske er nonverbal, noe som er spesielt for individer som har opplevd traumatiske hendelser som de ikke er i stand til (eller velger å ikke) uttrykke med ord. For mange klienter er det å utvikle et forhold til en hest det første trinnet i å gjenutvikle positive forhold til venner og kjære.Ved å også lære seg å kommunisere med hesten må man være veldig tydelig i eget kroppsspråk. Dette gjør noe med mestringsfølelsen, selvfølelse og sosial kompetanse, spesielt hos hos ungdommen.


- Jeg har opplevd mange ganger å se ungdom som er litt stille og forsiktig etter hvert tørre veldig mye i møte med hesten. Det går på kroppsspråk. Hesten er veldig åpen og den fordømmer ikke. Et møte med hesten som gjør at ungdommene lærer litt om seg selv. Ungdommene vokser på det å mestre et så stort dyr, sier Hilde Hauge i en artikkel med NMBU.
Er du interessert i å lære mer om psykoterapi med hest?

Dyrebar Omsorg anbefaler kursene til Jeanette Lysell.


Jeanette Lysell har et samarbeid med organisasjonen Hest og Helse (www.hestoghelse.no) om kurs, spesielt rettet mot bruk av hest innenfor rus / psykiatri / barnevern. Hun holder også workshops hvor fokus er å utvikle en relasjon til hesten som gir mulighet for gode samhandlings-opplevelser, kontakt og tillit.

Hun holder også foredrag om bruk av hest i psykoterapi / barnevern / rusomsorg, både på gården og rundt i inn og utland. Les mer om henne her: https://www.bilittgard.no/kursvirksomhet

1 komentář


Birgitta
Birgitta
21. 6. 2022

Kjempeinteressant og så bra at det kommer mer og mer fram. - Hva dyr kan läre oss!!!!

To se mi líbí
bottom of page