top of page

Et bånd å holde i- ja til flere tiltak med hund i fengsel.

Erfaringskonsulenten Lene ønsker flere tiltak med hund i fengsel.


Lene Marie Kapstad er erfaringskonsulent innen rus og psykisk helse og er leder i Mental Helse i Indre Østfold.

En erfaringskonsulent er en som har egen erfaring innen rus og eller psykisk helse som bruker, pasient eller pårørende.Med unik livshistorie, bruker erfaringskonsulenten sin livserfaring til å forstå og hjelpe andre i den endringsprosessen de står i.

Erfaringskonsulenten er en brobygger, som kan vise at folk kan være seg selv, men få nye strategier for å løse ting som er vanskelig.

Nå jobber Lene som erfaringskonsulent på et tiltak fra NAV for de som vil komme seg ut av rus.


Dyr åpner opp for følelser

Hun bruker hund i aktiviteter, de som har egen hund har med den.


- Jeg har instruktørutdanning fra Oslo Hundeskole. Det er stor deltakelse i tiltak hvor hund er involvert, det blir en hjelp til å stå i tiltaket og møte opp og fullføre.

Lene har selv fått hesteterapi i rusbehandling og jobbet på Alna ridesenter. Hun har mye egenerfaring med hest og har veldig tro på hest som terapidyr.

På NMBU har Lene- tatt kurs i Hest og helse og introduksjonskurs i DAI.


- Stallen har betydd mye. Jeg er nok mest hestejente, men har også stor tro på virkningen av et bånd å holde i. Ønsket er å bidra til flere hunder i rus- og kriminalomsorg, så sertifiserte DAI-hunder i fengsel er en hjertesak, sier Lene.


Virkningen av hunden som terapidyr og miljøarbeider er godt forankret i forskning. Lenes observasjon om bedre og mer varig deltagelse i tiltak der dyr er involvert, støttes av forskning. Det finnes allerede gode tiltak i norske fengsler som tar i bruk hund, men det er for få tilbud og for få sertifiserte besøkshunder.


Mer pels og poter

- De tiltakene som finnes er gode, men for få og for lite utbredt. Det må satses mer på hund i fengsel, mener Lene.

Behovet for kontakt og kjærlighet er ikke alltid lett å uttrykke, men ikke desto mindre finnes dette behovet hos folk som soner lange dommer, kanskje lever i isolasjon og har vansker med sosial kontakt. Det er der hunden kommer inn i bildet, den kan gi og få den klemmen som er så vanskelig å be om. Hundenes evne til å kommunisere og samhandle med oss mennesker, og til å vise kjærlighet bør tas i bruk på flere felt samfunnet, det er det mange gode grunner til.
- Det begrenser seg ikke til bare rus og fengsel, som er områder jeg brenner for.

Men navnet på firmaet mitt, Dyrebar Recovery passer godt til "mitt felt".

Jeg ser jo virkelig nytten av hund, og jeg synes menneskets beste venn bør tas i bruk mer i samfunnet i dag innenfor flere ulike arenaer, som barn og unges psykiske helse, ungdomsarbeid. Hunden er veldig allsidig og den kan tas i bruk både for en bedre folkehelse og ikke minst i arbeidsinkludering, sier Lene avslutningsvis.

Skrevet av:

Johanna Podhorny

Journalist


Comments


bottom of page