top of page

Fra egnethetsvurdering til internasjonal mentaltest av domestiserte dyrPADA mentaltest dyr


Vår egnethetsvurdering har i alle år i hovedsak blitt brukt til å teste om hunder vil egne seg til bruk innen dyreassisterte intervensjoner. Selve testen er utviklet av etolog og består av flere momenter hvor vi vurderer hvordan en hund reagerer eller ikke reagerer på forskjellig stimuli og miljø. Dette gir oss et godt bilde av hundens medfødte personlighet. Testen er lagt opp til å se hunden i et naturlig, hverdagslig miljø, med stimuli som er vanlig at de vil oppleve.Mentaltest hund
Apollo under en PADA testFra å teste hunder, utviklet vi testen videre til å inkludere katt, hest og gårdsdyr. Vi har til og med gjort flere personlighetstester av høner, men testen har utviklet seg enda noen steg videre til å inkludere flere bruksområder. I samarbeid med forskere i Ungarn - blant annet Ádám Miklósi som er et av de største navnene innen forskning på hund, startet vi et forskningsprosjekt hvor personlighetstestens reliabilitet ble vurdert og den er nå blitt en etterspurt test i flere land og til flere bruksområder.Mentaltest høne
Eivind og en høne testet med PADA

Fyller et vakuum med internasjonal mentaltest av dyr


Egnethetsvurderingen vår har utviklet seg til å bli PADA - personality assessment of domestic animals, en internasjonal mentaltest av dyr. Dette håper vi betyr at mentaltesting av dyr til forskjellige formål som avl, tjenestehunder, dyr innen forskjellig sport, atferdsproblemer, forskning, omplassering av dyr, bedømming av velferd med mer, blir et naturlig og vanlig verktøy for faglig vurdering av dyrenes egenskaper og behov.


Vår personlighet påvirker hvordan vi opplever og håndterer verden rundt oss. Den ligger til grunn for om vi er impulsive og vågale, eller kanskje avmålte og forsiktige. Personlighet er ikke en fast form som ikke endres, men den er et grunnlag eller et utgangspunkt som i stor grad påvirker vår væremåte og hvor tilbøyelige vi er til å handle eller tenke på en bestemt måte. På samme måte vil det være for dyr. De er født med en personlighet som preger deres væremåte og utgangspunkt.Mentaltest hest


Personlighet formes i hovedsak av gener, derfor er det viktig at mentalitet innen avl av dyr blir tatt med som en viktig faktor for valg av avlsdyr. Domestiserte dyr må trives og kunne håndtere miljøet de lever i for å kunne ha god dyrevelferd. Avl har gjerne andre mål enn sunn mentalitet og vi avler for å fremme egenskaper som er til fordel for oss, ofte på bekostning av dyrenes mentale helse.Personlighet hos dyr er arvelig


PADA har nå blitt et eget separat firma og konsept under ICofA. Vi ser at det har vært et behov for faglig vurdering av dyrs mentalitet på flere områder, men det har ikke eksistert et godt tilbud. Det blir spennende å se hvor utviklingen tar PADA videre. Hittil har mye av utviklingen blitt formet av etterspørsel.


Les mer om PADA på deres egen nettside
 

Våre egnethetsvurderinger

for alle arteregnethetsvurdering hund

egnethetsvurdering gårdsdyr

egnethetsvurdering katt

egnethetsvurdering hest

Comments


bottom of page