top of page

Helgens kurs

Kurs i dyreassisterte intervensjoner på gård


I helgen hadde vi Samling 1 av kurset og vi hadde hyggelige dager på Gulli Gård

Kurset er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i samarbeid med oss i Dyrebar Omsorg. NMBU og Dyrebar Omsorg har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner og Inn på tunet (IPT). I tillegg vil kollegaer fra Østerrike med lang erfaring i trening og sertifisering av gårdsdyr til dyreassisterte intervensjoner holde leksjoner. Dette kurset er det første av sitt slag i Norge. 


Opplegg og arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av samlinger og selvstudium med tilgang på veiledning fra praksisveileder og faglærer via internett og telefon. Kurset gjennomføres med undervisning over to samlinger, med individuell pensumlesning, en praktisk oppgave mellom samlingene. Forelesninger og pensum er hovedsakelig på norsk, men med enkelte engelsk forelesninger og noe engelskspråklig pensum.

Samling 1 består av tre dager, der en av dagene er satt av til utferd med besøk hos tilbydere der det vil bli demonstrert eksempler på helsefremmende aktiviteter med gårdsdyr. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre en praktisk oppgave. Den skal bestå av et eksempel på gjennomføring av en helsefremmende aktivitet med gårdsdyr i egen eller besøkt virksomhet. 

Samling 2 består også av tre dager der blant annet den praktiske oppgaven presenteres og diskuteres. Den praktiske oppgaven må våre godkjent for å få gå opp til eksamen. Begge samlingene vil inneholde forelesninger som vil gi et grunnlag for den praktiske utførelsen, og forståelse for hvordan dyreassisterte intervensjoner kan være helsefremmende.
Etter fullført kurs skal studenten blant annet kunne:

  • Ha teoretisk og praktisk kunnskap om atferd og innlæring hos husdyr.

  • Velge riktig individ og forberede individet til oppgaver i dyreassisterte intervensjoner.

  • Kunne veilede brukere ved dyreassisterte intervensjoner innen personlig praksisfelt.

  • Forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i en innlæringssituasjon og under arbeid med dyreassisterte intervensjoner. 

Comments


bottom of page