top of page

Hest og mestring


I det å lære og kommunisere med hesten må man være veldig tydelig i eget kroppsspråk. Dette gjør noe med mestringsfølelsen, selvfølelse og sosial kompetanse. Hesteassistert terapi foregår som regel mest på bakken men i flere tilfeller blir også ridning en del av opplegget. Bevegelsen til hesten vil gi bedre balanse, koordinasjon og selvtillit.

تعليقات


bottom of page