top of page

Hestens helsefremmende kraft!

Jeanette Lysell (57) har i en årrekke arbeidet med hest i helsefremmende arbeid. Hestens styrke, følsomhet og naturlige evne til å speile oss mennesker er viktige nøkkelegenskaper.


"Å bruke hesten som terapidyr er godt utprøvd i fagmiljøer i USA; i Norge har det vært en del rideterapi, men kanskje ikke så mye kunnskap om og aksept for hesteassistert terapi. Det er heldigvis i endring. Jeg sier at jeg har et heste-tilbud, ikke et ridetilbud." Her er Jeanette klar.Hesten er den beste læremester!

"Ridningen er absolutt en del av det. Men alt vi gjør sammen med hesten, er viktig. Hesten er den beste læremester! Hesten er et komplekst dyr: den er stor og sterk, følsom og fryktsom, instinktiv og intelligent. Det spesielle med hesten er ikke bare flokkatferd og vilje til samarbeid, men også at et så stort dyr kan ha så sterke og raske fluktreaksjoner. Det ligger et enormt mestringspotensiale i samværet med hesten. For noen bare det å se på den, for andre å få den til å hoppe et hinder. Og alt det fine i mellom," forteller Jeanette.


Jeanette har jobbet med hest i psykososialt arbeid i mange år. Hun har hestefaglig bakgrunn både fra Norge og USA. Hun har hestefagbrev og er autorisert ridelærer fra Norsk Hestesenter på Starum. I tillegg fireårig utdanning i kroppsorientert psykoterapi. Hun har hesteassisert terapikurs fra USA i modellen HEAL fra 2013. Så er Jeanette barnevernspedagog, og kokk i bunnen!


Kurs i Hest og Helse

Jeanette tilbyr kurs i Hest og Helse og holder HEAL- workshops på Bilitt gård i Hobøl (HEAL står for Human-Equine Alliances for Learning). Hest og Helse- kurs blir det allerede i oktober, mens HEAL-workshop kommer til våren. Lysell skal også holde kurs for Dyrebar Omsorg i 2021, et etterlengtet tilbud for mange! Dyrebar Omsorg har allerede godt innarbeidede kurs for hundefolk og lang erfaring med hund som terapidyr. Ved å samarbeide med hestekyndige folk som Jeanette Lysell blir tilbudet bedre og bredere.


Tilbyr tjenester til private og barnevern

"Hjemme på gården min i Hobøl tilbyr jeg hjelp til private såvel som til barneverntjenesten. Jeg har også et samarbeid med NMBU på Ås." Lysell forteller at Hest og Helse er en ideell organisasjon som i sin tid ble stiftet av Erling Stordahl. En av stiftelsesorganisasjonene var Norsk Hestesenter på Starum.


På HEAL-kursene, som arrangeres sammen med Hest og Helse, læres basisferdigheter som jording, eller å være “grounded”, tilstedeværelse, styrking av grenser og mestringstro.


(bilder fra Dyrebar Omsorg)


"Situasjoner med hest kan overføres til livet -mestringen du føler ved å nærme deg, håndtere og ri et stort og mektig dyr kan gi styrke og selvtillit i livet, våkenheten du har sammen med så sterke dyr er en bevisstgjøring. Vi utforsker også grenser når vi jobber med hesten. Hesten speiler menneskers følelser og sinnsstemninger, og vi kan bli mer bevisst egen situasjon," avslutter Lysell.


Skrevet av:

Johanna Podhorny

Journalist
Comments


bottom of page