top of page

Hunder kan lukte stress hos mennesker

I en pilotstudie har forskere studert hundens evne til å lukte stress i pusten til mennesker med PTSD - post traumatisk stresslidelse - når de blir eksponert for et traumatisk minne. Hundene ble trent til å lukte noe som heter antatte stressrelaterte flyktige organiske forbindelser (VOC-er) som er stoffer som utskilles og fordamper i luften når vi blir eksponert for stress. Dette er den første studien som kan demonstrere at noen hunder kan lukte stressmarkører i pusten til personer som opplever stress relatert til traumer.


hunder lukter stress


Hunder kan lukte stress hos mennesker kan trenes mer effektivt

Studien ble utført for å se om servicehunder kan trenes mer effektivt for å hjelpe personer med PTSD, spesielt soldater. I USA er det blitt mer og mer vanlig for soldater med PTSD å få servicehunder som en del av behandlingen og som en viktig støtte i hverdagen. Hundene fungerer som emosjonell støtte, men bidrar også til å redusere angst. Ved at hunder kan lukte stress hos mennesker kan hundene trenes til å lukte når personen opplever stress, og kan da lettere og raskere oppdage når den skal intervenere.


Viktig utvikling for hundeassisterte tiltak

Dette kan være et viktig verktøy for oss som jobber innen dyreassisterte tiltak. Vi kan lage tilrettelagte tiltak hvor målet er å dempe eller bedre definere når en person reagerer med stress i gitte situasjoner. Hunder begynner å bli mer vanlig i behandling eller som en støtte i hverdagen for personer med ulike psykiske lidelser. Når hundene oppdager tegn på stress kan de reagere med innlærte atferder som beroliger, trøster eller avleder personen i situasjonen. Dette kan være utrolig effektivt i en behandlingssituasjon, men også for til eksempel eksponering for utfordrende situasjoner i hverdagen eller som en motivasjon for å lettere delta i forskjellige aktiviteter. Arbeid med terapihunder er i stadig framfang og utviklingen av mer effektive tiltak og mer målrettet trening av hund er utrolig spennende.Hunder kan lukte stress hos mennesker


Forskningen på effekten og mulige nye implementeringer av hund - ikke bare innen psykisk helse, men innen flere områder der hunder kan ha en viktig positiv effekt på personer i utfordrende situasjoner, utvikler seg stadig. Dette betyr at etterspørsel etter tiltak med hund øker og kvaliteten på tiltak blir stadig mer effektive. 

Se våre utdanninger

for deg med hund

👇
Meld deg på vårt

NYHETSBREV

👇
Comments


bottom of page