top of page

Internasjonal standard for DAI

Vi i Dyrebar Omsorg er engasjerte i et stort Erasmus + prosjekt med økonomisk støtte fra Europakommisjonen der målsettingen er å videreutvikle felles internasjonal standarder for egnethetsvurderinger, utdanning/trening og eksaminering/sertifisering av ekvipasjer innen dyreassisterte intervensjoner. I tillegg til Dyrebar Omsorg, er prosjektpartnerne Stowarzyszenie Zwierzeta Ludziom fra Polen og det nederlandske Open Universiteit.


Målet med en slik standard er å sikre dyrevelferd og kvalitetssikre intervensjonene . At personer som bruker dyr i intervensjoner er utdannet og har nødvendig kunnskap. Dette sikrer også de institusjoner som ansetter/benytter seg av ekvipasjer som tilbyr dyreassisterte aktiviteter/terapi/pedagogikk.

Under HDT humandogteams.eu og DAIC daic.eu finner du mer informasjon om prosjektet, online kurs, brosjyre og en Håndbok for fagpersoner innen dyreassistert terapi og pedagogikk.


Comments


bottom of page