top of page

Med hjerte for barn, dyr og natur

Sunniva Stolanowska (36) mener dyr kan ha en viktig plass når det gjelder å oppfylle barnevernloven. Det trygge og sosiale terapidyret kan være en viktig buffer, mener Stolanowska. Hun er en smule arvelig belastet med en mor som arbeidet innen barnevern og en far som også jobbet innen sosialt arbeid.


Sunniva har jobbet i barnevern i en årrekke. Hun har selv både hester, alpakkaer og samt store og snille mynder. Hun har sett hvordan tamdyr, utetid og nærhet til naturen hjelper til med å skape viktige relasjoner og tillit. Det samme får du ikke til på et kontor, mener hun.Tid og tillit

Alle som arbeider innen barnevern vet at tiden er knapp og arbeidsmengden stor. Den er så stor at det går på helsa løs for mange. Når regjeringen foreslår kompetanseheving, er det slett ikke feil- men før vi kan gå løs på kurs og etterutdanninger, trenger vi flere ansatte. Det er rett og slett uforsvarlig mange saker per barnevern-ansatt. Det er her dyr i tiltak kommer inn- fordi ved hjelp av dyr kan man i enkelte saker fortere komme i posisjon til å hjelpe barna og familiene. Dyrene bidrar til å skape tillit, et trygt rom for å dele, og dermed også mulighet for å gi barneverntjenesten riktig informasjon om saken, situasjonen, familien.


- Husk at for de som er i kontakt med barnevernet er maktbalansen skjev, det er mye usikkerhet og mistro som kan komme i veien for gode løsninger. Jeg er opptatt av at tiltak som settes inn i familier som sliter ikke skal være et spill for galleriet, men faktiske tiltak som gjør det mulig å lykkes. Det er her dyrene og også utetiden kommer inn i bildet. Dessverre kan et kontor virke skremmende både for voksne og barn. Nærheten til et dyr er en ressurs, husk at vi i barnevernet aldri kan tilby den fysiske kontakten som mange barn sårt savner. Det kan derimot dyrene!


Barna SKAL høres i henhold til barnevernloven. Det er vesentlig at barna gis anledning til å uttrykke seg fritt og trygt. Her kan dyrene spille en viktig rolle for å få barna til å stole på den voksne, mener Stolanowska. Barnet stoler på meg, fordi dyret stoler på meg.

Hun mener den nærheten og den umiddelbare tilstedeværelsen et dyr inviterer til kan være viktig i barneverntiltak.

Faglig samarbeid?

-Jeg er overbevist om at et samarbeid med Dyrebar Omsorg og for eksempel Statens barnehus vil kunne være til en enorm hjelp. Avhør av barn er noe av det vanskeligste og viktigste arbeidet, og det utføres av politiet. Erfaringsmessig så forteller barn lite i slike avhør. Med en hund i fanget kan barna lettere åpne seg. Det gjelder selvsagt de voksne også. En familie på tur med alpakkaer ute i det fri vil være en setting som er mye mindre truende enn en samtale på et kontor. Det finnes også andre måter å benytte seg av dyr i barneverntiltak, med hest er det nærliggende å sette en familie i arbeid og slik iaktta familiedynamikk, samarbeid, svakheter og selvsagt også god omsorgsevne.


- Dyrebar Omsorg kan f eks tilby kurs til saksbehandlere, eller barnevernet kan jobbe med ekvipasjer derfra, foreslår Stolanowska.


Sunniva bor for tiden på Fuglevik i Moss kommune, mens hun ikke er fremmed for å flytte hele menasjeriet hele landets lengde. Bare hun får ha med seg den DAI-godkjente borzoien Rimsky, hjortehundvalpen Islay, hestene og alpakkaflokken. For Sunniva har med seg sin erfaring og livsvisdom hvor hen hun drar i verden og er overbevist om at hun ikke hadde gjort jobben like bra uten å ha erfart ulike land og kulturer.


-Det handler om levd liv, noe man ikke kan lese seg til, mener Sunniva og forteller hvor hun har vært og hva hun har gjort.

Hun har bakgrunn fra hundelufte- og hundetreningsfirma i USA, dyrebutikk og jobb som barista, hun har vært ridelærer, hun har oppholdt seg i Australia og Mexico.Ønsker å hjelpe

- I USA opplevde jeg mye menneskeliggjøring og medisinering av kjæledyr, men også mye kjærlighet og god forskning, forteller Sunniva.

Tilbake i Norge har hun tatt bachelor i barnevern, og skrev oppgave om bruk av dyr i barnevern.

Oppgaven hennes heter “Hesteassistert barnevern- relasjonsbygging, følelsesregulering og bearbeiding av traumer”. Den ble levert i 2018.

Veilederen hennes likte Sunnivas oppgave så godt at hun vil publisere den.

Oppgaven førte også til et samarbeid med Høgskolen i Østfold og et tiltak med hest i Barneverntjenesten i Halden.


Hun håper oppgaven og arbeidet hennes kan bane litt vei for bruk av dyr i barnevern og annet sosialt arbeid. Sunniva er overbevist om at den tilliten som skapes med dyr til stede vil være med på å åpne opp for virksomme, viktige tiltak som kan hjelpe familier og barn på rett vei, til et godt liv.


- Dyrene dømmer deg ikke ut fra livshistorie, tidligere valg eller nåværende situasjon. De kan virke maktutjevnende og legge til rette for åpen dialog, som er viktig for å komme til med gode tiltak. I tiltakene vil også dyrene være til enorm hjelp, sier hun.

For barn som ikke stoler på mennesker, er dyret et tilknytningsobjekt som gir fysisk kontakt og emosjonell støtte.


Uansett hvilke veier Sunniva slår inn på i fremtiden, vil hun bruke tiden sin hos en arbeidsgiver som vil legge til rette for Dyreassistert Terapi. Samarbeidet med Høyskolen i Østfold og hesteassistert tiltak i barnevernet i Halden består også.


Hestene, alpakkaflokken, silkemyke Rimsky og herlig rufsete Islay vil hjelpe.

Sunniva tilbyr veiledning, et deilig norsk ord for coaching- og gjerne i det fri.

For den som vil bytte ut kontor med skog, telys med bål, og interiørbutikk-teppe med en myk mynde, kan man snakke om de vanskelige tingene på en fri og naturlig måte.


Sunniva har kanskje den nydeligste hjemmesiden vi har sett, ta en titt på intothewildsoul.com.Skrevet av:

Johanna Podhorny JournalistComments


bottom of page