top of page

Webinar pakke
5 webinarer

Førpris 500,-

350,-

Innovation animal-human communication and documentation in AAI

Med Eva Bertilsson. Eva har mastergrad i adferdsanalyse og brenner for hvordan vi kan forbedre hvordan vi kommuniserer med dyr. Hun er en engasjert inspirerende foreleser med masse kunnskap og innovasjon.

Innovation and animal human connection

The Secret (real) Life of Dogs: Free Roaming Dogs

Hunder har vandret på jorden for tusener av år, men i dag blir løshunder de fleste steder i  verden, sett på som en pest og en plage, en fare for økosystemer og vilt og et uhygenisk varselstegn i urbane miljøer. Men hvordan lever de? Hvordan ser deres sosiale liv ut? Danner de flokker? Er de mer aggressive? Lær om livet til løshunden. Med Claudia Fugazza og  Marco Ojeda

Secret life

Tell me what you want!

Når individer møtes, kommer de inn med sitt eget perspektiv og livshistorie. Så hvordan kan vi sørge for at vi forstår dyrenes perspektiv og gi de en stemme i møte med oss? Eva Bertilsson vil gå igjennom analyseverktøyet ABC for kontekstanalysering av antecedent, adferd og konsekvens.

Tell me what you want

Learning and behavior

Læring er mest kjent og definert som en varig endring i adferd som et resultat av erfaring. Å være i live betyr å konstant interagere med miljøet en er i - så vi lærer hele tiden! Eva Bertilsson vil vise deg individets perspektiv og se hvordan motivasjonsfaktorer, diskriminerende faktorer og forsterkende faktorer påvirker hva individet gjør og opplever.

Learning and behavior

Animal Emotions – what are they like?

I denne presentasjonen vil Per Jensen presentere noen nylige forskningsresultater basert på både atferd og fysiologi som viser at andre virveldyr mest sannsynlig opplever lignende komplekse følelser som vi gjør.

animal emotions

Førpris 500,-

350,-

bottom of page