top of page

Dyreassisterte tiltak
(DaTi)

Tiltak hvor mennesker og dyr sammen hjelper personer med utfordringer i livet, forbedrer deres velferd og livskvalitet.

Terapihund og bruker

Sommerkampanje

Få litt påfyll kunnskap i sommerVi håper du får en fin sommer

uansett hvor du er og uansett vær!

 

Vi har tilbud for deg med

HUND, KATT, HEST & GÅRDSDYR

Fagbok i dyreassisterte tiltak

Den eneste fagboken på norsk

Denne boken er et uvurderlig ressurs for alle som ønsker å arbeide med terapihunder, skolehunder eller besøkshunder. Skrevet av erfarne fagpersoner innen feltet, gir den en grundig innføring i dyreassisterte tiltak (dyreassisterte intervensjoner)

Skolehund, terapihund og besøkshund

Vil du utdanne deg til å jobbe med DaTi (DAI)? Les mer om utdanningsløp og hva slags jobber du kan få.

Benjamin og visa.png

Skolekatt, terapikatt og besøkskatt

Vil du utdanne deg til å jobbe med DaTi (DAI)? Les mer om utdanningsløp og hva slags jobber du kan få.

Katteassisterte intervensjoner

Terapihest

Vil du utdanne deg til å jobbe med DaTi (DAI)? Les mer om utdanningsløp og hva slags jobber du kan få.

Hesteassisterte intervensjoner

Besøksgård

Vil du utdanne deg til å jobbe med DaTi (DAI)? Les mer om utdanningsløp og hva gården din kan tilby.

Dyrassisterte intervensjoner på gård

Fagkunnskap

Dyrebar Omsorg sitter på mye ekspertise på flere fagområder. For oss er det viktig at kurs og tiltak vi tilbyr er basert på forskning og fagkunnskap innen blant annet

psykologi, antrozoologi, etologi, pedagogikk og helse.

Høyt faglig innhold gjør at

 • Tiltakene vi tilbyr er effektive og tiltakene er individuelt tilpasset hver brukers behov.

 • Kursinnhold gir våre elever et solid grunnlag når de skal ut i jobb.

 • Dyrenes velferd er ivaretatt og dyrene jobber kun med brukere og aktiviteter som passer dyrets egenskaper.

 • Vi kan imøtekomme kunders krav. Mange institusjoner har strenge krav til tiltak som involverer dyr når det gjelder hygiene, tilrettelegging for personer som ikke er involvert i tiltaket, sikkerhet og det faglige aspektet.

Det er viktig for oss at våre sertifiserte team er en ressurs for dyreassisterte tiltak som fagområde, og at de vil bidra til å bygge opp omdømme og kvalitet innen DaTi.

Dyrebar Omsorg fagkunnskap

Hørt om terapihund, terapihest, terapikatt, terapigeit?

vi utdanner alle som vil jobbe med dyreassisterte tiltak - de som vil inkludere dyr i sin jobb innen pedagogikk eller terapi, eller de som drar på besøk for å berike dagen til noen som trenger det.

 

Vi har universitetskurs for deg med fagutdanning som f.eks psykolog, terapeut, pedagog, miljøarbeider eller fysioterapeut slik at du kan jobbe sammen med dyret ditt eller bruke gården din som et verktøy til å oppnå en større helsefremmende effekt for dine brukere.  

NMBU logo
terapikatt
 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin
 • Vimeo
 • YouTube

Vi i Dyrebar Omsorg

er engasjerte fagfolk innen
dyreassisterte tiltak,
pedagogikk, folkehelse, etologi og forskning.


Vi etterstreber et høyt faglig nivå hos våre uteksaminerte team og vi setter krav til utvalg av dyr for å sikre dyrevelferden. Vi har store ambisjoner og er godt på vei i å skape en internasjonal standard for sertifisering av nye team til dyreassisterte tiltak.

Ansatte dyrebar omsorg

Dyrevelferd i DaTi

Alle dyr sertifisert gjennom oss, må gjennomgå en personlighetstest (PADA) utført av etolog for å avgjøre om dyret egner seg og vil trives i jobb med mennesker. Dette er viktig for å sikre dyrevelferden, minimere risiko og gi bedre kvalitet på intervensjoner.

 

Dyr som trives i samhandling med mennesker vil ha en økt helsefremmende effekt.

PADA logo
 • Dyrebar Omsorg Facebook
 • Dyrebar Omsorg Instagram

Stort nettverk

 

Dyrebar Omsorg har et stort nettverk i Norge og internasjonalt bestående av våre sertifiserte team, forskjellige fagfolk og våre samarbeidspartnere.

Dyrebar lisens eller Dyrebar lisens Pro

gir våre medlemmer mange forskjellige fordeler. Dyrebar Lisens er et felleskap av folk under utdanning eller ferdig uteksaminerte tjeneste teams.


 

Internasjonalt nettverk  -

Dyrebar Omsorg jobber også internasjonalt under navnet ICofA - international community of anthrozoology.

Følg våre nyheter

Hold deg oppdatert på siste nytt innen dyreassisterte tiltak (DaTi).

 • her deler vi spennende nyheter,

 • artikler fra våre team i arbeid,

 • resultater fra nye forskningsstudier

 • og andre oppdateringer om hva vi driver med.

Få vårt nyhetsbrev

Takk! Vi gleder oss til å dele masse spennende innhold

Noen av våre kunder
Høgskolen kristiania logo
nmbu logo
Lønnebakken logo
Høgskolen i innlandet logo
BI logo
Ullevål skole logo
bottom of page