w_DSC1346.jpg

HEST

“Siden hestene, som oss mennesker, viser sosial og responsiv atferd, kan det være lett for pasientene å skape en forbindelse med hesten. Ved hjelp av det store dyret, dens vesen og bevegelser, skapes et unikt terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker. En følelse man kanskje ikke oppnår ved samhandling med andre typer dyr.”

Logo_hest2.png

I boken Håndbok i dyreassisterte intervensjoner faglig grunnlag og retningslinjer, bruker man følgende definisjoner:

Hesteassisterte aktiviteter (HAA) er bestemte aktiviteter på ridesentre der deltakere, klienter, frivillige medhjelpere, instruktører og hester deltar.  Aktivitetene inkluderer rideterapi, aktiviteter på hesteryggen og på bakken, horsemanship, stallarbeid, stell av hesten og oppvisninger. Behandlingsplanen kan være rettet mot sosial, emosjonell, fysisk eller kognitiv helse.

facebook logoer hest.png

Hester er allsidige

Bruk av hest kan hjelpe folk i alle aldre og med forskjellig bakgrunn med angst, depresjon, ADHD, atferdsforstyrrelser, selvtillit, avhengighet, traumer, kommunikasjonsevne, spiseforstyrrelser, grensesetting, sosiale ferdigheter, mestring, genetiske syndromer (for eksempel downs syndrom), impulskontroll, få bedre forståelse av ens evne til å kontrollere seg selv og omgivelsene, dissosiative lidelser, alzheimers sykdom, PTSD, demens, overgrepsproblemer og mange andre psykiske helseproblemer.

Hesteassisterte intervensjoner kan foregå individuelt, men også i grupper. Siden hester viser mellommenneskelig oppførsel på en unik måte, gir dette gode muligheter for teambuilding-øvelser eller i familie- eller gruppeterapi. Denne type hesteterapi er målrettet, og lar gruppen samarbeide for å oppnå et felles mål.

Hesteassistert terapi

Hesteterapi kan innebære mer enn bare å ri på hesten. I noen økter kan det hende at en klient ikke engang berører hesten. Ofte vil terapeuten som leder økten sette mål som klienten skal utføre, for eksempel å lede hesten til et angitt område eller sette en grime på hesten. Klienten vil fullføre oppgaven etter beste evne og deretter diskutere tankeprosessen, ideene og problemløsningen som brukes for å fullføre oppgaven. Å diskutere hva klienten gjør på et gitt tidspunkt lar dem forbedre språkferdighetene. Å lytte til instruktøren hjelper til med å forbedre individets evne til å lytte og følge instruksjoner, stille spørsmål osv. Ikke bare er det kommunikasjon mellom føreren og instruktøren, men også mellom føreren og hesten. Denne ferdigheten blir spesielt nyttig for de som sliter med angst. Denne aktiviteten oppfordrer en person til å være til stede og fokusere på oppgaven.

w_DSC1569.jpg

 For at du å hesten din skal lykkes og trives, 

 må hesten ha en personlighet som passer til jobben. 

 

Hesteassistert terapi (HAT) er behandlinger som er blitt godkjent av en fagperson innenfor medisin, og som inkluderer hester og/eller hestenes miljø. Rehabiliteringsmålene følger pasientens behov.

Tilrettelagt ridning anses per i dag som en hesteassistert aktivitet som inkluderer både aktiviteter på hesteryggen og andre hesterelaterte aktiviteter. Samhandlingsaktiviteter med hest er rettet mot fysisk, kognitiv, emosjonell og sosial helse.

Ridefysioterapi har et medisinsk eller terapibasert fokus og utføres av en sertifisert fysioterapeut, og i noen land ergoterapeut eller tale- og språkterapeut. I ridefysioterapi benyttes hestens naturlige rytme for terapeutiske formål, og behandlingsmetoden kan foreskrives av en lege og i noen land av fysioterapeut. Hestens rolle i dyreassisterte interaksjoner

Hestefasilitert eller hesteassistert psykoterapi (HFP eller HAP) er psykoterapi som inkluderer en hest, og som utføres av en godkjent fagperson innenfor psykisk helsearbeid (for eksempel en klinisk psykolog, en godkjent sosionom eller en sertifisert profesjonell rådgiver). Det blir lagt vekt på det psykososiale eller atferdsmessige aspektet ved å samhandle med en hest, og man benytter en eksperimentell terapibasert behandlingsplan som kan følge terapeutens teoretiske orientering.

Terapikjøring tilbyr klientene fysiske, psykiske, emosjonelle eller sensoriske utfordringer. Som klient får man mulighet til å skape en relasjon til hesten og til å kontrollere en hest eller ponni mens man sitter i en hestevogn eller i en tilpasset rullestolvogn. Kjøring med hest og vogn er et alternativ til ridning.

Terapeutisk voltige er en øvelse der deltakerne utfører bevegelser på og rundt hesten. Bevegelsene kan simpelthen gå ut på at man sitter oppå hesten uten å holde seg i håndtaket på seletøyet. Aktiviteten kan også innebære mer krevende gymnastikkbevegelser, som å stå på knærne eller oppreist på hesteryggen. Ved hjelp av hestens bevegelser utvikler deltakerne balanse og motoriske ferdigheter.


Hestefasilitert eller hesteassistert læring er en eksperimentell tilnærming som innebærer at deltakeren samhandler med hesten i dyrets miljø. Denne målrettede tilnærmingen kan bidra til at klienten kan oppleve personlig utvikling og tillit, bedre konsentrasjon, tydeligere grenser og en følelse av orden.

w_DSC1452.jpg

Personlighets-evaluering

 

 

Hesten vurderes av etolog, for å avgjøre om den egner seg til bruk innen DAI.

w_DSC1654.jpg

DAI Hest

Kurset vil gi kunnskap om hvordan aktiviteter med hest kan virke helsefremmende og lære deltakerne om utforming av slike aktiviteter i praksis. 

w_DSC1707.jpg

Introduksjonskurs
DAI

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner – dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng