top of page

Kevin, Glenn og Emma begynner som skolehunder på Lønnebakken skole til høsten

Elevene på Lønnebakken skole gleder seg allerede til skolestart etter sommerferien. Da vil de få ukentlig besøk av 3 skolehunder som skal hjelpe til med i undervisningen. Dette gjelder for barnetrinnselevene på avdelingen for elever med sosiale og emosjonelle vansker. Kevin, Glenn og Emma, også kalt "Puddel-mafiaen", er sammen med sine hundeeiere utdannet igjennom Dyrebar Omsorg. Vi har tatt en prat med både skolen og ekvipasjene.


Lønnebakken skole

Lønnebakken skole er en traumebevisst skole, en spesialskole for elever med sosiale- og emosjonelle vansker.


- Vi har hørt mye positivt om Dyrebar Omsorg fra en annen Osloskole som benytter seg av tilbudet. Med bakgrunn i elevenes behov, ser vi at skolehundene vil kunne bidra positivt inn i forhold til elevenes sosiale og faglige utfordringer, sier Malin Skodje, Assisterende rektor ved Lønnebakken skole.


Etter første besøk av "Puddel-mafiaen" kom det tydelig frem at elevene raskt knyttet bånd til skolehundene og gleder seg til at de fast kommer til skolen en dag i uken hele høstsemesteret.Frøydis England er en av de to sertifisert ekvipasjene som skal jobbe på Lønnebakken skole. Hund har jobbet med skolehunder i mange år og har nå to sertifiserte hunder som heter Glenn og Kevin. Hvorfor bør skoler satse mer på skolehunder?Frøydis forteller:

- Skolene bør satse på skolehunder av mange grunner, men for meg er det viktigste det forebyggende arbeidet vi skaper. Vi hjelper elever med faglige, sosiale og emosjonelle vansker. Jeg mener at det faglige kan komme på plass om elevene får hjelp til å lære litt om regulering og få hjelp til å utvide sitt toleransevindu, sier Frøydis.


- Skolehunden blir en brobygger i relasjonen... Ved å gi disse elevene litt spesiell hjelp over en periode vil de kunne mestre større deler av hverdagen sin som igjen vil få ringvirkninger i årene fremover, legger Frøydis til.


Les mer om Frøydis og hennes hunder her.Hva er en skolehund?

En skolehund skal være glad i unger, den skal være trygg i ulike miljøer og den skal ha en god relasjon til eieren/føreren sin.

- Skolehund-team skal være sertifisert, det vil si at både hundefører og hund skal ha gjennomgått en utdannelse og bestått eksamen, forklarer Line Sandstedt, utdanningsansvarlig i Dyrebar Omsorg.


Vil du lese mer om hund i skole, trykk her.

Ønsker du å lese mer om utdanningen, trykk her.


Dyrebar Omsorg har siden 2004 vært er ledende inne utdanning av skolehunder, terapihunder og besøkshunder.

I 2018 var Dyrebar Omsorg med på et prosjekt «Bruk av hund for å fremme leseferdighet» som var ledet av Dysleksi Norge. Lesehundprosjektet var ment å styrke barns selvtillit og mestringsfølelse på en effektiv, annerledes og morsom måte.


En av ekvipasjene som deltok på Lesehund-prosjektet var Torill Øverby Kvan og hunden hennes Emma.


- Skolehunder er et viktig supplement til skolens læringsmiljø. Det er ikke minst givende for meg som hundefører å kunne oppleve å se at hundene bidrar til økt mestringsglede, økt selvtillit, mer glede og empati, forteller Torill.

(Bildet av første besøk på Lønnebakken skole)


Lønnebakken skole har satt av midler til å booke ekvipasjer igjennom Dyrebar Omsorg. Dette går av skolens budsjett og de velger selv hva de vil prioritere til det beste for elevene deres.


- Vi opplevde at hundene var godt trent og fanget elevenes interesse raskt. Vi har troen på at de klarer å gi de den støtten elevene trenger for å oppleve mer mestring. Elevene gleder seg veldig til dette prosjektet skal starte og det viser allerede at skolehundene er et positivt innslag i skolehverdagen til elevene, sier Malin.Hvordan kan andre skoler gå frem for å skape samme tilbud?

Skoler som ønsker å starte med dette bør ta kontakt med Dyrebar Omsorg. Dyrebar Omsorg har lang erfaring med skolehunder. Vi kan hjelpe til med å skreddersy riktige tilbud til de ulike skolene, og vi kan også i mange tilfeller skaffe flinke og erfarne DAI-team, forteller Line.


- Glen elsker å ligge inntil og å bli tatt på. En nærhet mange trenger, men de er blitt for store til å sitte på fanget og synes det er flaut å innrømme at de trenger slik nærhet, forteller Frøydis.
Hva ser du mest frem til i dette prosjektet Frøydis?


- Jeg ser frem til å få brukt oss til det jeg mener vi er gode på og til. Møte elevene, bli kjent med dem, finne ut hvilke strategier den enkelte elev trenger for å få senket skuldrene og glede seg over litt skolearbeid og skolehverdag. Jeg gleder meg til å gjøre jobben min, gleder meg til at andre ansatte ved skolen skal se de positive effektene som kommer, vil de merke det i sine timer? Jeg gleder meg til å faglige dialoger. Jeg gleder meg rett og slett til det meste i dette prosjektet. Dette er det elevene trenger, tett dialog ikke om dem men med dem... Jeg kunne ha fortsatt til i morgen tidlig trur jeg, sier Frøydis og smiler bredt.
Drømmer du om å jobbe på team med hunden din i skolesammenheng slik som Trorill og Frøydis?


Ta kontakt med oss i Dyrebar Omsorg: post@dyrebaromsorg.no
2 Comments


Birgitta
Birgitta
Jun 28, 2022

Såå bra.

Like

Birgitta
Birgitta
May 26, 2022

Såå bra!!!!🥰🥰

Like
bottom of page