w_DSC0647-1.jpg

HUND

 Antall personer som jobber med besøks-, skole- og terapihunder, 

 enten frivillig eller gjennom sitt yrke, øker raskt.

 Disse gjør en uvurderlig innsats for personer 

 med forskjellig utfordringer i livet. 

Logo_hund2.png

Både hund og eier berikes gjennom arbeidet de gjør innen

dyreassisterte intervensjoner DAI

og familiehunden kan  gjøre en viktig forskjell for andre, i tillegg til å være din beste venn.  De fleste hunder setter pris på å jobbe sammen med eier

og ha variasjon i hverdagen.
 

facebook logoer hund.png
w_DSC4665_edited.png

Hunder har en helt egen evne

til å gi oss ro,

 få oss til å smile, få oss til å være til stede her og nå, og gi oss nærhet og varme. En hund slippes gjerne helt inn i komfortsonen allerede på første møte. Nærhet til mennesker kan være komplisert og ta tid, men med en hund kommer det naturlig og de positive effektene  varer ofte lenge etterpå. Mennesker som er ensomme og isolerte, kronisk syke, barn med lærevansker mm, det er mange som kan trenge et besøk fra deg og din hund, og det er mennesker i alle aldre.

Kvalitetssikring og dyrevelferd
I Norge finnes det ingen lover eller regler som begrenser eller definerer tiltak med hund. For å komme litt nærmere på veien mot kvalitetssikrede tiltak har Helsedirektoratet gitt ut en brosjyre om hund på institusjon med anbefalte retningslinjer. Brosjyren kan leses og lastes ned her>

For oss er det viktig at hunder som jobber med dyreassisterte intervensjoner går igjennom en egnethetstest, utfør av kyndige fagfolk. Dette er for å sikre at hunden ikke blir belastet, men også i forhold til sikkerheten til de hunden møter gjennom sin jobb som besøks-/terapi-/skolehund.

Støttes av forskning
Forskning viser at omgang med dyr blant annet kan være med på å styrke selvfølelse og mestring hos ulike brukergrupper. Samvær med dyr kan være en katalysator for å fremme menneskelig kontakt og kan også brukes som sosial støtte. Dyr kan videre bidra til å gi økt motivasjon, fremme omsorgsevne og empati i mennesker.

Forskning viser også at vi får lavere blodtrykk, lavere hjerterytme og det utskilles hormoner som er positive for ro og velvære når vi har en positiv interaksjon med dyr. Det å føle seg sett og elsket ubetinget er også en effekt av omgang med dyr, som vi utnytter oss av både i terapi og innenfor pedagogikken.

Det er kun fantasien vår som setter begrensning for hvordan vi kan implementere hunden for å nå ulike terapeutiske eller pedagogiske mål.


Hunder er allsidige
Hunder er gjennom så lang til avlet for å jobbe og leve tett på mennesker. De er lærevillige og sosiale og det er store variasjoner i egenskaper mellom raser og individer. Dette gjør at hunder kan passe et bredt spekter av brukergrupper og det er hunder innenfor alle raser som jobber med dyreassisterte intervensjoner, individets egenskaper avgjør om de er egnet, ikke rase.

Felleskap og viderutvikling
Det er et stort nettverk av folk og hunder som er uteksaminert hos oss og vi møtes ofte for ide- og erfaringsutveksling, treningssamlinger, foredrag og vi henter inn gjesteforelesere fra andre land. Dyreassisterte intervensjoner er i stadig utvikling og vi anbefaler alle å videreutvikle seg og holde seg oppdatert.

utdanningsveien.png

Utdanningsløpet