anna-tello-X_FWega1EU0-unsplash.jpg

KATT

 Å jobbe med katt innen dyreassisterte intervensjoner, 

 er utrolig givende både for deg og katten din, 

 men bidrar også til økt livskvalitet for de 

 dere møter i arbeidet deres. 

Logo_katt2.png

Katter kan gi mennesker en følelse av velvære

og virke stressreduserende.

Både kattens tilstedeværelse, kattens lyder, det å klappe på den og leke med den, ser ut til å ha positive effekter på mange mennesker. Selv bare korte øyeblikk med lek med en katt kan virke beroligende. Katteassisterte intervensjoner fremmer mental helse og styrker kognitive evner og kan også brukes til fysisk trening.

facebook logoer katt.png

For at du å katten skal lykkes og trives,  må katten ha en personlighet som passer til jobben.

Bra mot isolasjon og ensomhet
Katteassisterte intervensjoner kan redusere menneskers følelse av isolasjon og ensomhet.
F.eks for pasienter med Alzheimers sykdom som har hatt katt tidligere, kan katteassisterte intervensjoner dessuten bringe tilbake minner og positive følelser. Og spesielt kan mennesker med autisme ha vanskeligheter med å samhandle med terapeuter, og kan dra fordel av å ha en katt tilstede under behandling.

 

Gir mening med livet og lindrer angst
For eksempel kan uhelbredelig, døende pasienter som blir behandlet med katteassisterte intervensjoner, oppleve det lettere å leve med situasjonen de er i, at katten får dem til å heller fokusere på noe annet, og at forholdet med katten lindrer dødsangst.


Øker motivasjon og læringslyst hos barn
Katteassisterte intervensjoner har blitt brukt med stor suksess på barn, både på sykehus og i skoler og barnehager. Det reduserer stress og angst hos barna og bedrer kommunikasjonen dem imellom.
Kan også brukes i fysisk trening


Bedre enn hunder for visse grupper
Selv mennesker som i utgangspunktet ikke liker dyr, kan ofte ha glede av å samhandle med katter, mens hester og hunder kan virke store og skremmende på noen, og noen er direkte redd for dem, kan katter fremstår som mykere og mildere.


Kilde:
Feline-assisted therapy: Integrating contact with cats into treatment plans.
Katarzyna TomaszewskaIga, Bomert Elżbieta og Wilkiewicz-Wawro
https://doi.org/10.1016/j.poamed.2016.11.011

 

sheri-hooley-rk_X1yut-Gc-unsplash_edited.jpg

 Forskning viser at katteassisterte intervensjoner kan være 

 en hjelp for mange mennesker i en rekke forskjellige terapisituasjoner, 

 som f.eks pasienter på sykehjem, behandlingsinstitusjoner og på 

  sykehus, innsatte i fengsler og barn på skoler og i barnehager.