top of page
hesteassistert terapi, terapihest

UNIVERSITETSUTDANNING

Dyrebar Omsorg sammen med NMBU tilbyr utdanning med studiepoeng!

Er du interessert i hvordan dyr innvirker på læring, mestring, helse og livskvalitet?

Kurs i dyreassisterte intervensjoner

vil gi deg som ønsker å jobbe med mennesker nye ideer og verktøy. Kursene retter seg primært mot deltakere med bakgrunn fra pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, bioloig eller psykologi, men er åpent for alle interesserte og man kan delta på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Kursene er delvis nettbasert og krever god tilgang til internett. 

Kursene gir de studiepoeng og er lånekasse-godkjent. 

 

Alle må ta introduksjonskurset FØRST, så kan man gå videre i fordypning innen hund, hest og  gårdsdyr. 

nmbu logo

Universitetsutdanning i dyreassisterte intervensjoner

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Dyrebar Omsorg har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner (DAI). 

Kurset er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke dyr aktivt i samhandling med mennesker. Foreleserne på kurset har bred faglig kunnskap og praktisk erfaring innenfor dette fagfeltet. 

* Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner, 5 studiepoeng

* Dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng

* Dyreassisterte intervensjoner på gård, 10 studiepoeng

 

INTRODUKSJONSKURS i dyreassisterte intervensjoner

5 studiepoeng

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner -

dyreassistert terapi, dyreassistert pedagogikk, dyreassistert aktivitet og grønn omsorg.

Kurset retter seg primært mot deltakere med bakgrunn fra pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, bioloig eller psykologi, men er åpent for alle interesserte og man kan delta på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Kurset er delvis nettbasert og krever god tilgang til internett. 

Les mer her>

 

dyreassisterte intervensjoner med hest
dyreassisterte intervensjoner med hund, skolehund, terapihund

Dyreassisterte intervensjoner med hund

10 studiepoeng!

Kurset vil gi kunnskap om hvordan aktiviteter med hund kan virke helsefremmende og lære deltakerne om utforming av slike aktiviteter i praksis. Du vil lære om hvordan du kan bruke hund målrettet innen terapi, pedagogikk eller aktivitet dersom du ikke har pedagogisk eller terapeutisk bakgrunn. 

 

Kurset er for personer som har deltatt på og bestått introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner. 

Les mer her>

 

 

grønn omsorg, inn på tunet, kurs

 NB! Meld interesse 

Dyreassisterte intervensjoner på gård,

10 studiepoeng!

Hovedformålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og kompetanse om hvordan

aktiviteter sammen med dyr på gården kan virke helsefremmende,

og om hvordan man kan bruke dyra på gården aktivt i samhandling med mennesker.

Utdanningen er tenkt som en næringsrettet etterutdanning, der deltakerne får kunnskap om ulike måter å samarbeide med dyra på gården i sin virksomhet eller profesjonsutøvelse. Kurset er for personer som har deltatt på og bestått introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner.

Les mer her>

 

NMBU sammen med HEST OG HELSE tilbyr: 

Dyreassisterte intervensjoner med hest

10 studiepoeng!

 

Kurset vil gi kunnskap om hvordan

aktiviteter med hest kan virke helsefremmende

og lære deltakerne om utforming av slike aktiviteter i praksis. Utdanningen er tenkt som en næringsrettet etterutdanning, der deltakerne får kunnskap om ulike måter å samarbeide med hesten på i sin virksomhet eller profesjonsutøvelse. Det forutsettes fullført og bestått introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner. God hestekunnskap er en fordel. 

Les mer her>

 

terapihest og terapiridning, hest og psykisk helse
bottom of page